ساعت کاری در استان خوزستان به ساعت ۶:۳۰ تا ۱۲:۳۰ تغییر پیدا کرده است . تا ساعت ۷:۴۵ عملا مراجعات چندانی نداریم . بیشترین ازدحام و مراجعه از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ هست . طبق نامه استانداری راس ساعت ۱۲:۳۰ وسایل سرمایشی و سیستم ها باید خاموش شوند . از یک طرف قانون ، از یه طرف عرف حضور مراجعین و انتظار جهت انجام کارشان .مراجعین عزیز با توجه به شرایط وضع شده؛ کار اداری خود را طوری تنظیم نمایید که اول صبح مراجعه نمایید . دقیقا از ساعت ۶:۳۰ حضور داریم .