الان ساعت ۱۵:۴۰ دقیقه روز شنبه مورخ ۲۳ تیر ۱۳۹۷ ، برق منطقه به هر دلیلی قطع شده است . بقدری فضای داخل خانه گرم و طاقت فرساست که نمیتونی نفس بکشی . خدا وکیلی تو خوزستان قطع برق و خاموش شدن کولر غیرقابل تحمل . دوستان محترم وزارت نیرو لطفا تدبیر کنید ، لطفا از خوابتون بزنید و چاره ای کنید . خیلی گرمه خیلی