اگر برای یکبار به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کرده باشید احیانا به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی مراجعه کرده اید ، واحدی که اکثر افراد آن را با دفترچه بیمه می شناسند (بخصوص خیلی از  همکاران خودم در سایر واحدها). واحدی که نسبت به سایر بخش ها در طول ماه شلوغ تر و حجم زیادی از ترافیک افراد در سازمان مربوط به این واحد می باشد.کارکنانی زحمت کش و صبور که انصافا در تمام امور مثل بچه های خط مقدم جنگ هستند.

در اینجا بخش بسیار کوچکی از شرح وظایف همکاران نامنویسی که به ذهنم می رسد جهت اطلاع   به اشتراک گذاشته می شود و با قدرت تمام به آنها می گویم نامنویسی و حسابهای انفرادی ؛ فقط دفترچه نیست!

 

 

1.      ادعا اشتغال - 539 (که خود حدیث مفصلی است)

2.      تخصیص شماره بیمه (اسکن مدارک)

3.      کارگران ساختمانی (تحویل مدارک ، برابر اصل نمودن ، ثبت بازرسی و ارجاع به کارشناس ، تایید گزارش بازرسی ، استعلام جواز کسب ، استعلام کارت مهارت فنی و حرفه ای ، ثبت در سامانه رفاهی ، تخصیص شماره بیمه ، شماره بیمه مربوط به سایر شعب باشد جمع آوری سوابق و پرونده فنی )

4.      تبدیل سوابق جزئی به کلی

5.      ثبت و ارجاع بازرسی دوره ای کارگران ساختمانی به بازرسان منتخب

6.       148 (اداره کار)

7.      تغییر شماره بیمه (تبدیل ، ادغام ، اصلاح)

8.      رفع مغایرت های همپوشانی

9.      صدور شماره موقت جهت واحد بازرسی

10.  اصلاح اطلاعات شماره های موقت و کارفرمائی فاقد ssn

11.  جمع آوری سوابق از سایر شعب

12.  ثبت دستمزد سوابق گذشته

13.  اعمال تغییرات هویتی

14.  تغییرات هویتی افراد تبعی فاقد ssn

15.  اخذ مجوز ستاد (سوابق)

16.  بررسی و استخراج عناوین شغلی از لیست جهت مشاغل سخت و زیان اور

17.  عملیات انتقال(ارسال) پرونده بیمه بیکاری به سایر شعب

18.  نام نویسی افراد تبعی

19.  ثبت نام رانندگان (صدور شماره بیمه ؛ ایجاد شماره کارگاه ؛ برابر اصل نمودن مدارک و ..... )

20.  ثبت درخواست جمع اوری سوابق رانندگان سال 72 تا 80 (ثبت درخواست ؛ وصول و استخراج سوابق)

21.  نام نویسی افراد در کارگاه (دارای شماره بیمه و فاقد شماره بیمه)

22.  تخصیص ssn به افراد فاقد ssn (جهت واحد مستمری و سیستم stp فنی )

23.  تایید و فعال سازی نام کاربری افراد جهت مشاهده سامانه سوابق بیمه

24.  ثبت سوابق تحصیلی

25.  عملیات کاربرگ سابقه

26.  ثبت مستندات دفترچه

27.  ابطال دفترچه

28.  ایجاد و ثبت کارگاه ( ابتدا صدور شماره بیمه جهت کارفرما)

29.  ثبت آدرس محل زندگی

30.  ثبت نام افراد جهت اخذ نام کاربری و کلمه عبور جهت مشاهده سوابق

31.  ثبت حساب بانکی

32.  لغو تایید لیست

33.  پاسخ به درخواست های رسیده جمع آوری سوابق سایر شعب

34.  عملیات ثبت پرونده بیمه بیکاری انتقالی از سایر شعب (نامنویسی نفر اصلی ، نامنویسی افراد تبعی ، ثبت سوابق ، در صورت نیاز ثبت آدرس تحصیلات شماره حساب و ...)

35.  ثبت کارت هوشمند تمدید شده رانندگان (بررسی فاصله زمانی مجاز )

36.  شرکت در جلسات اداره کار

37.  کارا و غیرکارآ نمودن سوابق

38.  پاسخ به دفتر اعلام سابقه داخلی

39.  دفتر اعلام سابقه به سایر موسسات

40.  دستور 42 ساماندهی

41.  ثبت اعتراض جهت کارگران ساختمانی

42.  ارسال آمار کارگران ساختمانی مختومه بصورت ماهیانه

43.  آمار بازرسی کارگران ساختمانی بصورت ماهیانه

44.  آمار میزان حضور نمایندگان شعب در ادارات کار

45.  آمار فراوانی آراء دیوان عدالت اداری منجر به برقراری تعهدات بلند مدت

46.  صدور دفترچه