چقدر روزگار سریع میگذره . واقعا باید از لحظه لحظه هامون نهایت استفاده رو کنیم . چشم روی هم بذاریم عمر طی شده . 

امروز ۳۱ ساله شدم .چشم روی چشم گذاشتیم سه دهه گذشت