بعدظهر به اتفاق دوستان به دزفول رفتیم و بعد از صرف شام .یه جفت کفش نظرم رو جلب کرد ، زیاد اهل چانه زدن نیستم که از این زاویه خیلی ضربه خوردم :) قیمت کفش مطمنم خییلی الکی الکی بالا بود طرف کلی توضیح که ساخت کجاست و فلان ........ خلاصه خریدیمش و گفت واسه اینکه مشتری شید یه اشنانتون هم از طرف ما به شما :|

اشانتیونش پاشه کش بود !! گفت همش هزینه است ولی برای رضایت مشتری هرکاری میکنم . گفتم بازار اقتصاد کشور به شما افتخار میکنه